Wat is er nodig om tot een verlichte economie te komen? We praten over onnodige schaarste de toekomst van schaarse goederen.